วัฒนธรรมเด่น เป็นคนดี มีความคิดสร้างสรรค์

เราตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆ จะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์

รถตู้รับส่งนักเรียน

โรงเรียนนภสร มีบริการรถตู้รับ-ส่ง นักเรียนที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ด้วยระบบ School Bus

ครูดูแลเด็กอย่างอบอุ่นใกล้ชิด

ที่โรงเรียนนภสร เรามีคุณครูค่อยดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เรามีบุคลากรด้านความปลอดภัย ได้รับการฝึกเพื่อดูแลเด็กโดยเฉพาะ

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน กิจกรรมภายในโรงเรียน

โรงเรียนนภสรเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

29/1462 หมู่2 หมู่บ้านวรารักษ์ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ความประทับใจจากผู้ปกครอง

บางถ้อยคำจากใจผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนภสร
โรงเรียนนภสร ตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆจะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์
แม่น้องเจนนี่

แม่น้องเจนนี่

25 พค. 2561

โรงเรียนนภสร ตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆจะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์
พ่อน้องกันต์

พ่อน้องกันต์

25 พค. 2561

โรงเรียนนภสร ตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆจะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์
แม่น้องต้นข้าว

แม่น้องต้นข้าว

25 พค. 2561

โรงเรียนนภสร ตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆจะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์
พ่อน้องเจม

พ่อน้องเจม

25 พค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนภสร

ตลาดนัดวิชาการสัญจร นภสร2018

โรงเรียนนภสร ขอเชิญร่วมงานวิชาการสัมพันธ์ ภาคเรียนที่1/2561 ในวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบกับครูผู้สอนในแต่ละวิชา พบกับกิจกรรมตลาดวิชาการสัญจร ร่วมสนุกกับบูชกิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้น และรับชมผลงานของนักเรียน

VTR PRESENT โรงเรียนนภสร

โรงเรียนนภสร เราตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆจะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์