ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ระดับภาคกลาง

ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ1 การแข่งขันกายบริหาร
ประเภททีม ระดับชั้นอนุบาลปีที 1-3