ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ระดับภาคกลาง ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

🥇รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภททีม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6