ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Speech ระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ระดับภาคกลาง ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

🥇รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Speech
(หลักสูตรสามัญ) ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นอนุบาลปีที 1-3
👦เด็กชายดาวิน ลักษณะ