โรงเรียนนภสรเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนนภสร เราตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆจะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

29/1462 โรงเรียนนภสร (หมู่บ้านวรารักษ์ คลองสาม ปทุมธานี)

เบอร์โทร 02-569-7320-1 , 086-355-7036