โรงเรียนนภสร มอบตัวนักเรียนใหม่ แจกผลการเรียน

โรงเรียนนภสรเปิดรับมอบตัวนักเรียนใหม่ แจกผลการเรียน ชำระค่าเทอม ชำระค่าหนังสือและชุดนักเรียน รับนมโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ