สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560

พฤษภาคม 30, 2018 admin 0

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปทุมธานี เขต1 โรงเรียนนภสรขอขอบคุณนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนและขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พฤษภาคม 30, 2018 admin 0

วิดีโอชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนภสร