ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง อิงฟ้า ภาวรพินิจธรรม และ เด็กหญิงอัจรีย์ บุญเกิด

พฤษภาคม 28, 2018 admin 0

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง อิงฟ้า ภาวรพินิจธรรม และ เด็กหญิงอัจรีย์ บุญเกิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์