ตลาดนัดวิชาการสัญจร นภสร2018

กันยายน 5, 2018 admin 0

โรงเรียนนภสร ขอเชิญร่วมงานวิชาการสัมพันธ์
ภาคเรียนที่1/2561
ในวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบกับครูผู้สอนในแต่ละวิชา พบกับกิจกรรมตลาดวิชาการสัญจร ร่วมสนุกกับบูชกิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้น และรับชมผลงานของนักเรียน

VTR PRESENT โรงเรียนนภสร

กันยายน 4, 2018 admin 0

โรงเรียนนภสร
เราตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆจะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์