ตลาดนัดวิชาการสัญจร นภสร2018

โรงเรียนนภสร ขอเชิญร่วมงานวิชาการสัมพันธ์
ภาคเรียนที่1/2561
ในวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบกับครูผู้สอนในแต่ละวิชา พบกับกิจกรรมตลาดวิชาการสัญจร ร่วมสนุกกับบูชกิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้น และรับชมผลงานของนักเรียน

VTR PRESENT โรงเรียนนภสร

โรงเรียนนภสร
เราตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆจะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์

โรงเรียนนภสร มอบตัวนักเรียนใหม่ แจกผลการเรียน

โรงเรียนนภสรเปิดรับมอบตัวนักเรียนใหม่ แจกผลการเรียน ชำระค่าเทอม ชำระค่าหนังสือและชุดนักเรียน รับนมโรงเรียน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดโลกนิทรรศการ สานสัมพันธ์วันพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2561

เตรียมพบกับเกมส์และกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน อาทิ เช่น กิจกรรมบิงโกเกมส์มหาสนุก สอยดาวหรรษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง อิงฟ้า ภาวรพินิจธรรม และ เด็กหญิงอัจรีย์ บุญเกิด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง อิงฟ้า ภาวรพินิจธรรม และ เด็กหญิงอัจรีย์ บุญเกิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนนภสรเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนนภสร เราตั้งใจสร้าง โรงเรียนให้เป็นบ้าน เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความปลอดภัย เด็ก ๆจะมีความสุข ที่ได้มาโรงเรียน เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์