บรรยากาศงานสายสัมพันธ์วันนภสรและนภสรณัฐนนท์ ประจำปีการศึกษา 2561