พิธีมอบวุฒิบัตร

ภาพบรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตร 
โรงเรียนนภสรและโรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐
Gallery not found.