พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ

โรงเรียนนภสรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

Gallery not found.