โรงเรียนนภสรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑