โรงเรียนนภสร จัดกิจกรรมเปิดโลกนิทรรศการสานสัมพันธ์วันพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2560