โรงเรียนนภสร เปิดรับมอบตัวนักเรียนใหม่ แจกผลการเรียน ชำระค่าเทอม ชำระค่าหนังสือและชุดนักเรียน